Speel optimaal
in op de kansen die het

aankoopproces in de kinderopvang biedt

Instituut Marketing &
Klantgerichtheid Kinderopvang

 

Tiengemetenstraat 6
5628 KM Eindhoven


Tel: 040 - 842 77 43

Info@imkk.nl