top of page

Netto Opvang Calculator

Netto Opvang Calculator

... en zorg dat ze
een rondleiding komen volgen

Geef ouders
binnen 30 seconden duidelijkheid
over de netto maandkosten ....

Hoe gaat het nu?

Kosten kinderopvang

98% van de kinderopvangorganisaties

maakt het potentiële klanten online onnodig moeilijk om te achterhalen wat kinderopvang ze daadwerkelijk kost

Veel ruimte voor verbetering als het om communiceren van kosten en toeslagen gaat

 

Vaak hebben aanstaande ouders geen idee wat de daadwerkelijke kosten van kinderopvang zijn en wat minder werken financieel betekent. Dit betekent dat ouders op onderzoek uitgaan om antwoord te krijgen op deze vraag. Veelal wordt dit onderzoek online gedaan. Dit blijkt wel uit de tabel met zoekopdrachten in Google. Maandelijks zoeken meer dan 45.000 personen in Google naar informatie over de kosten van kinderopvang.

Voor kinderopvangorganisaties biedt dit een unieke mogelijkheid om ouders in deze eerste fase al aan hun organisatie te binden. Hiervoor moeten kinderopvangorganisaties online prominent zichtbaar zijn en aanstaande ouders online goed helpen. Helaas spelen veel kinderopvangorganisaties hier niet goed op in. 98% van de organisaties* maakt het ouders onnodig moeilijk om antwoord te krijgen op de vraag: “Wat kost kinderopvang in mijn situatie?”.

 

 

*Bron: Onderzoek IMKK - mei 2015
Websites van 300 kinderopvangorganisaties bestudeerd om wijze van communicatie tarieven te bepalen.

GEMISTE KANS #1: 

Doorverwijzen naar Belastingdienst

 

 • Gemiste commerciële kans om te laten zien hoe klantgericht u bent.
   

 • Een potentiële klant bezoekt uw site voor aankoopgerelateerde informatie.
   

 • In plaats van geholpen te worden wordt hij/zij doorverwezen naar een andere website.
   

 • U kunt alleen maar hopen dat de potentiële klant nog terugkomt op uw website.

U vraagt een potentiële klant om uw website te verlaten

Bijna 40% van kinderopvangbedrijven verwijst mensen door naar de Belastingdienst om te achterhalen wat de netto kosten zijn. Dit is niet alleen commercieel enorm zonde, het is ook klantonvriendelijk. In plaats van de klant op uw website te helpen, verwijst u hem door naar een andere partij.

 

Op de website van de Belastingdienst dient de klant echter uw uurtarieven in te vullen. Deze weten de meeste mensen niet, dus moeten ze weer terug naar uw website om deze erbij te zoeken. Als ze bij de Belastingdienst alles ingevuld hebben, krijgen ze daar te zien hoeveel toeslag ze maandelijks ontvangen.

Ze moeten op uw website dan nog berekenen wat de bruto kosten per maand zijn. Omdat er bij veel organisaties alleen bruto uurtarieven staan, gaat dit vaak fout. U rekent bijvoorbeeld 10,5 uur voor een dag opvang. Dit weten potentiële klanten echter vaak niet. Daardoor rekent de klant meestal met het aantal uur dat ze daadwerkelijk gebruik willen gaan maken van kinderopvang (vaak 8,5 of 9 uur). Een potentiële klant neemt vakanties vaak ook niet goed mee in haar berekeningen. Hierdoor is de kans erg groot dat iemand die nog geen ervaring heeft met kinderopvang, een onjuist (te laag) bruto maandbedrag berekent.

Als de klant beide (hopelijk goed) berekend heeft moet zij deze nog met elkaar verrekenen om te zien wat hij/zij per maand netto kwijt is aan kinderopvang.

Deze methode vraagt onnodig veel inspanning van de klant. En er is ook nog een grote kans dat de gemaakte berekening niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

 

Belastingdienst kinderopvangtoeslag

GEMISTE KANS #2: 

Contact opnemen

om netto bedrag uit te rekenen

 

 • De consument van tegenwoordig wil  online antwoord.
   

 • Bellen is voor veel mensen een te hoge drempel, zij nemen geen contact op maar zoeken informatie elders.
   

 • De drempel om te bellen is nog hoger omdat inkomen met vreemde besproken dient te worden.
   

 • Vaak is het ook alleen mogelijk om tijdens kantooruren te bellen. Veel potentiële klanten werken dan en zullen zich buiten werktijd oriënteren op kinderopvang. 

Contact opnemen is voor 95% van de mensen een te hoge drempel

Bijna 10% van de kinderdagverblijven biedt de mogelijkheid aan om voor de klant uit te rekenen wat de kosten zijn. Meestal kan de klant hier telefonisch contact voor opnemen. In eerste instantie klinkt dit als een klantvriendelijke manier, U wilt de klant namelijk persoonlijk helpen. Maar de vraag is of de klant hier wel op zit te wachten. De klant is momenteel actief op uw website en wil vaak ook daar zelf uitrekenen wat de kosten zijn. 

In de praktijk willen veel ouders primair namelijk helemaal niet bellen. Het bellen van een organisatie is voor veel mensen een drempel. Zeker als je tijdens dit gesprek je inkomen direct dient te bespreken met een wildvreemde. Een deel van de mensen zal bellen, een veel groter deel van de mensen zal zich echter niet geholpen voelen door deze oplossing. Deze mensen willen zich anoniem oriënteren in hun eigen vertrouwde omgeving.

Helaas zijn veel organisaties ook alleen tijdens kantooruren bereikbaar. Terwijl veel mensen die kinderopvang willen dan juist werken. Hierdoor oriënteert een groot deel van de potentiele klanten zich s ‘avonds. Op dat moment kunnen de mensen die willen bellen echter niet geholpen worden.

 

WAT BETAALT U?
WIJ REKENEN 

HET VOOR U UIT

Bel tijdens kantooruren
 (123) 456 78 90 

GEMISTE KANS #3: 

Alleen bruto uurtarieven vermelden
 

 • Ouders onnodig veel moeite laten doen om de kosten zelf te berekenen.
   

 • Grote kans dat ouders met een onjuist aantal uur rekenen en achteraf negatief verrast worden.

   

 • Kans dat de klant niet op hoogte is van kinderopvangtoeslag en op basis van te

  hoge bruto tarieven beslissing over product neemt.

GEMISTE KANS #4: 

Rekenvoorbeelden
 

 • Heel veel informatie waar ouders zelf uit moeten filteren of hun situatie er in beschreven wordt.
   

 • Kleine kans dat situatie van bezoeker website met rekenvoorbeeld overeen komt.

GEMISTE KANS #5: 

Excelsheet downloaden
 

 • Klant downloadt niet graag bestanden, als ze deze online willen berekenen.
   

 • Afhankelijk van instellingen klant of bestand bewerkt kan worden.
   

 • Vaak onduidelijk waar wat ingevuld dient te worden.

Help klanten snel en goed met de Netto Opvang Calculator

bottom of page