top of page

Doel: meer rondleidingen

Continu testen, analyseren en verbeteren van de calculator
 

Met de calculator willen we zo veel mogelijk mensen helpen inzicht in de kosten van kinderopvang te krijgen. Iemand die start met het formulier maar het niet afrondt, is in onze ogen een gemiste kans. Wij analyseren continu of er mensen afhaken en waar in het formulier ze dit doen. Met deze informatie kunnen we de calculator zo aanpassen dat er minder mensen afhaken. 
 

We zagen bijvoorbeeld dat er veel mensen afhaakten bij het invullen van het veld 'gezamelijk gezinsinkomen'. Dit was een veld waar ouders zelf een bedrag moesten invullen. Door van dit veld een selectieveld te maken met vooringevoerde inkomens, is het aantal mensen dat afhaakte in dit veld met 6% afgenomen. Zo blijven we continu op zoek naar mogelijkheden om de calculator te verbeteren.

 

 

Optimaliseren van formulieren voor meer rondleidingen

 

Ons doel is om ervoor te zorgen, dat een potentiële klant niet alleen uw website bezoekt, maar ook uw opvang komt bezichtigen. 

 

Een potentiële klant die op uw website de kosten wil berekenen, is geïnteresseerd in uw organisatie. Als de uitkomst van de berekening ook nog eens een positief gevoel geeft, heeft u een unieke kans om deze potentiële klant aan u te binden. De Netto Opvang Calculator speelt hierop in door op dit moment de klant te verleiden een rondleiding te volgen. 

 

Om te zorgen dat u zo veel mogelijk aanvragen voor een rondleiding krijgt, zijn wij continu bezig met het optimaliseren van de Netto opvang Calculator. Want hoe meer mensen de berekening afronden, hoe meer mensen een rondleiding komen volgen.

Iedere stap wordt getest om u zo veel mogelijk rendement te leveren

Netto Opvang Calculator op uw website

Ja, ik ben geïnteresseerd in de Netto Opvang Calculator en wil graag meer weten over de mogelijkheden voor onze organisatie.

bottom of page